Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Cinius Yayýnlarý   Ýnceleme   Onur Dikmeci   Milli Güvenlik Siyaset Notlarý
 

Milli Güvenlik Siyaset Notlarý  

Onur Dikmeci
ŞİMDİ SATIN AL
Etiket: 45,00 TL
Cinius Kitap Kulübü Ederi: 27,00 TL
telefondan alışveriş 201970

Yayinevi/DiziYayinevi: Cinius Yayýnlarý
Baskı Tarih: Mayýs 2019
Sayfa: 332
Indirim: %40

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


Kitap Hakında

Ürün Ayrıntısı

Yayinevi: Cinius Yayýnlarý
Dizi: Ýnceleme

Baskı Tarih: Mayýs 2019

Sayfa: 332

İndirim: %40

Boyut: 13x19,5 cm

Hamur: 2

Etiket: 45,00 TL

Cinius Kitap Kulübü Ederi: 27,00 TL

Arka Kapak

Milli Güvenlik Siyaset Notlarý, Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik ve mevcut potansiyel birikimleri doðrultu¬sunda; iç ve dýþ güvenlik stratejileri ile global politikanýn Türkiye’yi de kapsayan geliþmelerini analiz eden baðýmsýz teoriler kitabýdýr. Din politikalarý, güncel politikalar, ta¬rih, askeri ve siyasal bilimlerin yanýnda futurizm kapsa¬mýndaki konularý incelemesi bakýmýndan Türkiye’nin ük “disiplinlerarasý strateji” kitabý misyonunu taþýmaktadýr. Bu alana ilgili askeri ve sivü bürokrasi mensuplarý, aka¬demisyenler, sivil toplum yöneticileri, düþünce kuruluþu mensuplarý için hazýrlanan bu eserde; Türkiye’de ordu si¬yaset iliþkileri, Türkiye’nin yakýn dönemdeki askeri üs ve harekâtlarý, savunma sanayi, siber güvenlik, Türkiye ABD NATO iliþkileri, STRATFOR’un Türkiye raporlarý, Türki¬ye’nin etki sahasýndaki ülkeler ile dýþ iliþküeri, yeni ipek yolu projesi, geleneksel dinler bakýmýndan Türkiye’nin önemi gibi konular Ýncelenmektedir.
 
 
Yorumlar
 
Henüz kimse kitap hakkında yorum yapmadı. İlk yorum sizden gelsin!
 
Yanıt:
Bilgisiniz
Adınız:  E-posta:  
Bulunduğum Yer:
   
İlgili Konular
 
İlgili Konulardan Kitaplar
 
Yayınevinin Diğer Kitapları